Nieuws

 

Hartelijk welkom op de website van Stad en Lande Ruiters


 

Vandaag is de Firma Agterberg van start gegaan met de 1e fase

Foto’s van de start 1e fase zijn te vinden op de pagina “voortgang 1e fase”

Wij gaan hier zo veel mogelijk foto’s plaatsen van de gehele voortgang


Na een hele lange weg die wij gemaakt hebben, kunnen wij jullie het volgende goede nieuws mededelen.

Als bestuur van zowel de vereniging als de stichting voelen wij ons comfortabel genoeg om nu de 1e fase in te gaan van onze plannen.

Gisteren zijn wij met een aantal bestuursleden bij de Firma Agterberg geweest en hebben wij opdracht gegeven om te gaan starten met de aanleg van 2 schitterende agterberg bodems.

De oude “plaat” gaat vervangen worden door een 66 x 50 eb en vloed agterberg bodem en de oude grote dressuurbak gaat vervangen worden door een 30 x 60 agterberg bodem.

Beide bodems zullen een prachtig hekwerk rondom krijgen.

Vanuit hier gaan we stappen maken tot het realiseren van een tijdelijk kantine, het bestraten van het terrein, het aanbrengen van nieuwe verlichting en als laatste in de 1e fase het opknappen van het resterende terrein.

Al deze plannen gaan natuurlijk ook overlast met zich meebrengen. Hier komen wij helaas niet onder uit.

De start voor het bouwrijp maken van het terrein gaat morgenavond aanvangen.

o.a. het weghalen (verplaatsen) van de longeerton en het verwijderen van het oude hekwerk.

Wij willen hierbij dan ook een oproep doen aan iedereen om ons te komen helpen op de volgende avonden.

Woensdagavond 5 april, maandagavond 10 april, dinsdagavond 11 april en woensdagavond 12 april.

De firma Agterberg zal dan daarna kunnen gaan beginnen met de werkzaamheden. Dit zal ongeveer 3 weken duren. Wij vragen dan ook aan alle leden om zo veel mogelijk gebruikt te maken van het terrein in Laren.

Wij zullen iedereen zo veel mogelijk op de hoogte houden van alle vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Rijvereniging Stad en Lande Ruiters

Stichting Paardencentrum Blaricum


De definitieve startlijst voor de onderlinge dressuurwedstrijd staat online.

Helaas door omstandigheden gaat de onderlinge menwedstrijd niet door.


Op de pagina voortgang 1e fase staan foto’s van onze harde werkers!

Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen ter voorbereiding van de 1e fase. Dit zal enige overlast bezorgen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken!

De bomen die gekapt zijn, mag iedereen in stukken zagen en meenemen. Goed voor brandhout!


Deze week zijn alle facturen verzonden voor de contributie 2017. Mocht u geen factuur hebben ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester.

Wij vragen u de factuur te voldoen, binnen de daarvoor geldende termijn. Mocht dit om redenen niet lukken, kunt u contact op nemen met de penningmeester voor een betalingsregeling.

Email penningmeester


Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert Stad en Lande Ruiters de jaarlijkse BEL-Cup.

Tijdens dit evenement rijden de deelnemers verschillende hindernissen in de omgeving van Blaricum, Eemnes en Laren.

Vrijdag 17 maart zal het parcours en de route om 17.00 gereed zijn voor verkenning. Zaterdag 18 maart gaat de eerste deelnemer van start gaan om 11.00 uur.

Wil je meedoen, meehelpen of heb je vragen?
Mail dan naar mennen@stadenlanderuiters.nl


Beste leden,

Op de dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 willen wij bij voldoende deelname, een extra les gaan invoeren.

Miriam Terpstra gaat deze les geven.

Deze les is speciaal voor fanatieke wedstrijdruiters. In deze les zal veel aandacht worden gegeven aan proefgericht rijden. Lijkt dit je leuk, geef je dan snel op.

Bij voldoende deelnemers kan deze les snel gaan beginnen. Mochten er veel inschrijvingen zijn, gaan we hier nog een les aan toevoegen.

Inschrijven voor deze les kan bij marianne@stadenlanderuiters.nl


 

Onderstaand de link naar het organigram bestuur Stad en Lande Ruiters

Organigram


Voor alle inschrijvingen zijn er nieuwe email adressen

mennen@stadenlanderuiters.nl
springen@stadenlanderuiters.nl
dressuur@stadenlanderuiters.nl

Graag deze gebruiken voor het inschrijven van alle evenementen.
Het oude emailadres inschrijven@stadenlandruiters.nl komt hiermee te vervallen


Als bestuur van de vereniging Stad en Lande Ruiters willen wij jullie er nogmaals op wijzen dat wanneer je een paard/pony van iemand anders rijdt die al lid is van de vereniging jij ook lid dient te worden met gebruikmaking van de faciliteiten of te wel A-B lid. Deze mededeling geldt natuurlijk ook voor het lid wat zijn paard/pony ter beschikking stelt om dit kenbaar te maken.


Facebook
Stad en Lande heeft een eigen Facebook pagina. Like deze pagina en deel hier jouw foto’s met de andere leden!