Nieuws

Hartelijk welkom op de website van Stad en Lande Ruiters


Oproep voor zaterdag.

Zaterdag a.s. 25 November 2017, zal Sander Brouwer een heel stuk opschieten met bestraten. Hiervoor heeft hij veel vrijwilligers nodig die zijn laadbakken volgooien met de juiste stenen. Heb je tijd, of moet je er effe tijd voor maken; kom dan zaterdag om 9:00 naar het Stad en Lande terrein om je vrijwilligers werk te doen. Wij rekenen op jullie!!!

 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op Vrijdag 24 november om 20:00.

De vergadering zal plaatsvinden in ons nieuwe clubgebouw op het terrein.

Aansluitend op de vergadering een demo van de opleiding politiepaarden “leren kijken door de ogen van een politiepaard”

Agenda algemene ledenvergadering Stad en Lande Ruiters Vrijdag 24 November 2017 om 20:00 in onze kantine op het terrein

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen/ingekomen stukken:
 4. gezinslidmaatschap voor 3e kind.
 5. opvolgers gezocht voor het organiseren van de onderlinge wedstrijden en het uitzetten van ritten.
 6. lidmaatschapskaartjes met foto.
 7. Huldiging kampioenen.
 8. Notulen ALV 21 April staan in de Haverkorrel.
 9. Penningmeester: begroting 2018; terreinverhoging 2018
 10. Punt vrijwilligers 2018
 11. Feestcommissie 26 April 2018
 12. Haverkorrel/website/facebook
 13. Voortgang terrein.
 14. Rondvraag

Sluiting

Het is natuurlijk in het belang van ieder lid, wanneer hij of zij, of de ouders/verzorgers méé beslissen over bijvoorbeeld punt 3 en zeker ook punt 7 voor wat betreft de “vrijwillige” instelling waarbij u zich als lid van de Stad en Lande Ruiters kunt aanmelden, voor het inlossen van de belofte bij het aangaan van het lidmaatschap, een aantal dagdelen per jaar vrijwilligerstaken op zich te nemen. Daarover wordt op deze vrijdagavond écht beslist. Ook punt 8 is de moeite waard wanneer komend jaar een groot feest wordt georganiseerd om ons bestaan te vieren op 26 April.

Dus kom allen naar deze ledenvergadering in ons nieuwe clubgebouw op onze nieuwe accommodatie, waar zo menigeen al de nodige vrijwilligersuurtjes gedraaid heeft. Zie hoe mooi het wordt en hoe enthousiast mensen zich inzetten voor onze club.

Tot vrijdagavond dan om 20:00


Een fantastische start van een mooi wedstrijdseizoen op onze nieuwe Agterberg bodems! Kimberley, Roos en overige vrijwilligers, super werk hebben jullie weer neergezet! Morgen de KNHS springwedstrijd.

 

 


 


 


Vanaf april zijn er problemen geweest met onze provider. Hierdoor zijn diverse mails niet altijd goed door gekomen. Onze excuses hiervoor. Gelukkig zijn deze problemen nu opgelost. Mocht er op een mail niet gereageerd zijn, willen wij vragen deze opnieuw naar ons toe te zenden.


Beste leden,

Op de dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 willen wij bij voldoende deelname, een extra les gaan invoeren.

Miriam Terpstra gaat deze les geven.

Deze les is speciaal voor fanatieke wedstrijdruiters. In deze les zal veel aandacht worden gegeven aan proefgericht rijden. Lijkt dit je leuk, geef je dan snel op.

Bij voldoende deelnemers kan deze les snel gaan beginnen. Mochten er veel inschrijvingen zijn, gaan we hier nog een les aan toevoegen.

Inschrijven voor deze les kan bij marianne@stadenlanderuiters.nl


 

Onderstaand de link naar het organigram bestuur Stad en Lande Ruiters

Organigram


Voor alle inschrijvingen zijn er nieuwe email adressen

mennen@stadenlanderuiters.nl
springen@stadenlanderuiters.nl
dressuur@stadenlanderuiters.nl

Graag deze gebruiken voor het inschrijven van alle evenementen.
Het oude emailadres inschrijven@stadenlandruiters.nl komt hiermee te vervallen


Als bestuur van de vereniging Stad en Lande Ruiters willen wij jullie er nogmaals op wijzen dat wanneer je een paard/pony van iemand anders rijdt die al lid is van de vereniging jij ook lid dient te worden met gebruikmaking van de faciliteiten of te wel A-B lid. Deze mededeling geldt natuurlijk ook voor het lid wat zijn paard/pony ter beschikking stelt om dit kenbaar te maken.


Facebook
Stad en Lande heeft een eigen Facebook pagina. Like deze pagina en deel hier jouw foto’s met de andere leden!