Het bestuur van Stad en Lande Ruiters bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Harrie Loman
Bergweg 28
1261 VX  Blaricum
h.loman@huizen.nl

Vice-voorzitter / Penningmeester
Rebecca Loef
Prieelvogelweg 1
1349 CG Almere – Hout
penningmeester@stadenlanderuiters.nl

Secretaris / Coördinatie dressuur
Roos Dijkstra
Scheimel 27
1261 VD Blaricum
secretaris@stadenlanderuiters.nl

Coördinatie mennen
Peter Post
Molenveenweg 11
1261 TG Blaricum
peter@stadenlanderuiters.nl

Coördinatie catering
Marianne Bollebakker
Fransepad 72
1261 JG Blaricum
marianne@stadenlanderuiters.nl

Coördinatie springen
Arnoud van Daatselaar
arnoud@stadenlandruiters.nl

Wedstrijdsecretariaat dressuur
Kimberley van ’t Hoenderdaal
Venenweg 7
1261 HX Blaricum
dressuur@stadenlanderuiters.nl

Wedstrijdsecretariaat mennen
Tessa van Keulen en Natalja Otten
mennen@stadenlanderuiters.nl

Wedstrijdsecretariaat springen
Dennis van Hijum en Robin van der Weiden
springen@stadenlanderuiters.nl

Evenementencommissie

Kimberley van ‘t Hoenderdaal (wedstrijdsecretariaat dressuur)
Tessa van Keulen en Natalja Otten (wedstrijdsecretariaat mennen)
Dennis van Hijum en Robin van der Weiden (Wedstrijdsecretariaat springen)