LIDMAATSCHAP

Leden
Lijkt het je leuk om mee te doen met wedstrijden, clinics of andere evenementen en activiteiten die we organiseren, wordt dan basislid. Tegelijkertijd melden we je automatisch aan bij de KNHS, dat zijn we verplicht.  Verder kan je je basislidmaatschap aanvullen met abonnementen voor het gebruik van de bak en/of lessen. Het overzicht van alle  tarieven lees je hier.

We willen er op wijzen dat door het aangaan van het lidmaatschap je als lid of ouder van het lid, geacht wordt om 4 uur per kwartaal medewerking te verlenen aan, voor, door of namens de vereniging te organiseren evenementen en werkzaamheden (statuten, artikel 5.1.D).
Meer lezen over wat het inhoud om lid te zijn? De statuten, regelementen en de privacy verklaring vind je in de footer van de website.

JA, IK WORD LID

Donateurschap en vrijwilligers
Ben je geïnteresseerd in het donateurschap, dan kun je dat laten weten aan het Bestuur in de persoon van Rebecca Loef, penningmeester@stadenlanderuiters.nl.

Vind je het leuk om op een andere manier bij de vereniging betrokken te zijn of wil je meer informatie, laat dat dan weten via communicatie@stadenlanderuiters.nl.