Reglementen

Stad en Lande Ruiters heeft een Algemeen reglement.
Elk lid wordt geacht zich te confirmeren aan het regelement.