Reglementen

Stad en Lande Ruiters heeft een algemeen reglement.
Elk lid wordt geacht zich te confimeren aan het regelement.