Bestrating

2 December 2017. Een waarlijk wonder, om onder de weersomstandigheden van de afgelopen twee weken toch zo’n slag te maken. Terrein uitgestraat volgens opdracht met hulp van vrijwilligers en Frans Post die op het laatst nog voor de overvloedige waterafvoer tekende. Onder leiding van Sander Brouwer van gelijknamig stratenmakersbedrijf, werden met medewerking van Loonbedrijf Post deze bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Een geweldige prestatie.