Evenementen en vrijwilligerskalender

Vrijwilligers

Dankzij vele vrijwilligers kunnen wij voor elke wedstrijd weer zorg dragen voor een mooi en opgeruimd terrein. De opbouw van dressuur-, spring- en menwedstrijden en bijbehorende catering en alle andere hand en spandiensten worden mogelijk gemaakt dankzij onze vrijwilligers waarvoor alle leden met het aangaan van het lidmaatschap hebben getekend, om een aantal dagdelen per jaar actief te zijn bij voorbereidingen, afbouw en verdere assistentie tijdens wedstrijden. Zij vormen de aandrijving, de motor zogezegd van iedere vereniging.

De vaste vrijwilligersavond, waar aan onderhoud zoals schilderwerk en nalopen van onze accommodatie vwb onkruid, maai en snoeiwerk, is iedere dinsdagavond van 19:00 tot 22:30.

Voor elk evenement zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Taken kunnen zijn…

  • Catering
  • Terrein hulp (begroeiing beperken, onderhoud aan bakken, etc.)
  • Helpen opbouwen van parcours
  • Helpen afbreken van parcours
  • Ringmeesters en schrijfsters tijdens het jureren van wedstrijden, secretariaatsmedewerksters
  • Tijdens wedstrijden bak mestvrij houden.
  • Bakrand slepen

Geef aan waar je graag mee wil helpen!

Binnenkort kunt u zich hier online opgeven voor vrijwilliger.
Wilt u zich voor de aankomende evenementen opgeven als vrijwilliger mail ons!